Hoe ontstaat opstijgend vocht?
In de meeste gevallen wordt opstijgend vocht veroorzaakt door het ontbreken van een waterkerende laag in de woning of door fouten in de constructie ervan. Hierdoor kan vocht, dat zich in de grond bevindt in direct contact met de muren komen. Door de absorberende werking van de muur wordt het vocht vervolgens verder in de muur gezogen waardoor deze op een gegeven moment verzadigd raakt. Het probleem doet zich vaak voor bij wat oudere woningen maar ook moderne woningen kunnen bij problemen met het grondwaterpeil er last van hebben. Door de muren van de woning te injecteren met een vochtwerend middel, werp je een barrière op tegen dit opstijgende vocht.

Inspectie van de muur: de juiste diagnose stellen
De eerste stap die bij een dergelijk vochtprobleem genomen moet worden is een inspectie. Er moet namelijk met zekerheid vast komen te staan dat optrekkend vocht de oorzaak van het probleem is en niet vochtinfiltratie van buitenaf. Aan de hand van deze inspectie kan een aannemer je adviseren over de verschillende methodes van injecteren en wat de beste strategie is om het probleem aan te pakken met de bijhorende kostprijs. Een succesvolle aanpak hangt altijd samen met een juiste diagnose. Daarom is een inspectie altijd noodzakelijk.

Indien dit op een professionele wijze gebeurt ben je voorgoed verlost van het probleem.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Muren injecteren

Injecteren van de muren: Werkwijze
Allereerst wordt er in de volle lengte van de muur, ongeveer 50 cm. boven de vloer, een rij gaten geboord. Het aantal gaten dat geboord moet worden hangt af van de samenstelling van de muur en het injectieproduct dat gebruikt wordt. In de boorgaten worden speciale injectienippels (buisjes) geplaatst waarin vervolgens een vochtwerend middel wordt gespoten. De boorgaten worden netjes afgevuld met een cement- of voegmortel. Het middel kan nu door de muur worden geabsorbeerd en vormt na enige tijd een waterkerende laag. Voordat de muur opnieuw kan worden afgewerkt moet deze drogen. Dat kan soms wel een jaar duren en is afhankelijk van de dikte van de muur en de mate van ventilatie in de woning. Bovenstaande techniek beschrijft injecteren onder lage druk maar injecteren onder hoge druk kan in sommige omstandigheden ook noodzakelijk zijn. Injecteren van muren kan zowel gebeuren bij binnenmuren als bij buitenmuren, afhankelijk van de situatie.

 

Injecteren van de muur: Vochtwerende middelen
Welk middel het meest geschikt is hangt af van het soort muur en eventueel andere specifieke omstandigheden. De meest gangbare middelen zij de zogenaamde hydrofoberende injectiemiddelen. Dit zijn speciale gels op basis van siloxanen. Deze middelen gaan een bepaalde reactie aan met het vocht in de muur waardoor er zich een waterafstotende laag vormt. Naast de gels zijn er nog andere producten die op een andere manier functioneren maar het uiteindelijke doel (tegenhouden van optrekkend vocht) blijft steeds hetzelfde.

 

Verschil tussen Injecteren en Impregneren
Er bestaan nogal wat misverstanden over de begrippen ‘injecteren’ en ‘impregneren’ terwijl het twee compleet verschillende methoden van vochtbestrijding zijn. Om het verschil makkelijk aan te duiden: bij ‘injecteren’ kun je denken aan een injectiespuit. De vloeistof wordt immers IN de muur geïnjecteerd. Bij ‘impregneren’ wordt er een vochtwerende vloeistof OP de buitenmuur gespoten. Impregneren werkt overigens niet tegen optrekkend vocht maar alleen tegen vocht van buitenaf.

 

Verschil tussen Injecteren en Impregneren
Scheuren in het metselwerk moeten voordat de werkzaamheden kunnen beginnen worden gerepareerd. Anders kan de vloeistof weglekken. De indringdiepte moet correct worden vastgesteld om zo de juiste hoeveelheid en de afstand tussen de boorgaten goed te kunnen bepalen. Het resultaat van de behandeling kan objectief vast worden gesteld door middel van een vochtmeting. Dit kan pas na één tot twee jaar na de behandeling. Dan is de muur immers voldoende uitgedroogd.

 

Herbepleistering van de muur
Door opstijgend vocht kunnen er zich in de loop der jaren zouten in de muur en in de pleisterlaag gaan vormen (salpetervorming). In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de muur te behandelen met een speciaal product waardoor de zouten zoveel mogelijk verwijderd en ingesloten worden. Hierdoor kan het zout geen vocht meer aantrekken uit de omgevingsruimte. Na deze ‘salpterbehandeling’ kan de muur gewoon op de normale manier bepleisterd worden. De aannemer kan je hierover nader informeren.
Een eenvoudig ezelsbruggetje om de droogtijd van een muur te bepalen is door de dikte van de muur te delen door 2. Een muur van 24 cm. dik heeft dus 24/2= 12 maanden nodig om na een muurinjectie volledig uit te kunnen drogen.